W listopadzie 2009 roku obchodziliśmy dziesięciolecie Wałeckiego Towarzystwa Przewozowego. Dziesięć lat doświadczeń na rynku przewozów pasażerskich jest najlepszym dowodem na solidność firmy.

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe prowadzi przewozy na liniach regularnych. Naszą dewizą od początku działalności firmy była zasada, że to my jesteśmy dla pasażera.

To my musimy dobrać częstotliwość i godziny odjazdów tak, aby pasowały one pasażerom. To my musimy tak skalkulować ceny aby być konkurencyjnymi na rynku. O takich drobnostkach jak punktualność, miła obsługa nie trzeba nawet wspominać.

 

Zyskaliśmy przychylność pasażerów, a z roku na rok firma się rozrasta. W miarę możliwości staramy się spełniać potrzeby pasażerów organizując kursy do miejscowości gdzie nie dojeżdżają inni przewoźnicy. Współpracujemy z samorządami. Dzięki temu Wałeckie Towarzystwo Przewozowe z małej firmy stało się jednym z większych pracodawców w regionie. Dysponujemy taborem kilkudziesięciu busów i autobusów. Zatrudniamy ponad czterdzieści  osób. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i rozwijamy się powiększając zakres usług.