Firma Wałeckie Towarzystwo Przewozowe „L&S” Grzegorz Lasocki spółka jawna uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.
Wartość uzyskanego wsparcia z UE: 105 253,20 PLN.

 

Sprzedaż biletów miesięcznych na styczeń odbędzie się tylko w biurze w Wałczu. Biuro w Pile będzie nieczynne.

 ZAPRASZAMY DO WYNAJMU AUTOKARÓW I BUSÓW OD 22 DO  65 MIEJSC PASAŻERSKICH

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe Grzegorz Lasocki